;

TİKAV’in yapısı, kuruluş amacı ve çalışma alanları ile ilgili bilgi için Vakıf Senedimizi inceleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
RESMİ SENEDİ  

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BAŞLANGIÇ

Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

MADDE 1 – Vakfın tam adı “TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI” olup, işbu senette kısaca “VAKIF “olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
 
MADDE 2-  Vakfın merkezi “Karaca Sokak No:32/5 06700 Gaziosmanpaşa-Ankara” adresindedir.  Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
 
VAKFIN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK  İŞLER
 
MADDE 3- A) Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfının amacı; yurt içinde ve yurtdışında imkânları ölçüsünde eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunabilmek ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlamaktır.

B) Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılacak işlemler:
     
   Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı işlemler şunlardır.
 
1- Her derece ve türde eğitim kurumlarında öğrenim gören, araştırma ve inceleme yapan yetenekli ve maddi yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere yurtiçinde veya yurtdışında burslar sağlamak, bir defalık veya kısa veya uzun süreli nakdi ve ayni yardımlar vermek, ileri seviyede lisan eğitimi yapacak imkanlar sağlamak, gerektiğinde barınma, beslenme, okuma ve araştırma için kurumlar açmak, inşa etmek, mevcut olanlara yardım etmek, özendirici ödüller koymak veya başka suretlerle yurdumuzun eğitim, bilim, kültür, ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunacakları ödüllendirmek,
2- Her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören yetenekli gençler ile bilim adamlarının yaptıkları araştırma projelerini teşvik etmek, desteklemek, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen kongre sempozyum ve toplantılara katılmalarını sağlamak üzere maddi yardımda bulunmak, icabında araştırma kurumları kurmak ve geliştirmek,
3- Her derece ve türde eğitim kurumları açmak, inşa etmek, satın almak, işletmek ve ayrıca inşa edilmesine, açılmasına ve eğitim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak, okul, laboratuvar, kitaplık, öğrenci yurdu gibi yerlere yardım etmek,
4- Çeşitli eğitim ve sağlık projeleri organize etmek, geziler, konferanslar, kurslar, sergiler ve sair benzeri faaliyetler düzenlemek suretiyle Türk gençliğinin birlik ve beraberliğine, eğitim, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında gelişimine katkıda bulunmak,
5- Hastane, dispanser, poliklinik, sağlık ocağı ve benzeri sağlık kuruluşları inşa ederek, satın alarak ve işleterek veya bu tür özel ortaklıklara iştirak ederek sağlık hizmetleri vermek, tedavilerini sağlamak.
 
 
HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ
 
MADDE 4-  Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve gayrimenkul malları satmaya, devir ve ferag etmeye, gelirini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarligina giren bir ya da birden çok tasinmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatirimda kullanmaya, Vakif amaç ve hizmet konularina aykiri olmamak kosulu ile yapilacak bagis ve vasiyet, satinalma ve diger yollar ile malettigi tasinir ve tasinmaz mallari ve paralari yönetim ve tasarrufa, menkul degerleri almaya ve Vakfin amaci gerektirdiginde bunlari degerlendirip satmaya, tasinmaz mallarin irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarini kabule, bu haklari kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracagi sözlesmeler için tasinir ve tasinmaz mallarin rehni ve ipotegi dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfin amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için gerektiginde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diger güvenceleri vermeye, Vakfin amaç ve hizmet konularina uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalismalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir saglamak amaci ile olagan isletme ilkelerine göre çalisacak iktisadi isletmeler, sirketler, ortakliklar kurmaya, kurulu olanlara istirake, yönetimlerine katilmaya, bunlari dogrudan ya da denetimi altinda bir isletmeciye islettirmeye, Vakfin amaç ve hizmet konularindan birinin ya da tümünün gerçeklestirilmesi için yararli ve gerekli görülen girisim, tasarruf, mal edinme, insaat ve benzeri sözlesmeleri yapmaya, personel istihdam etmeye, amaçlarina benzer çalismalarda bulunan; yasal mevzuatin gerektirmesi halinde gerekli izinleri almak suretiyle; yurtiçi ve yurtdisindaki vakiflar, gerçek ve tüzel kisiler, kamu kurum ve kuruluslari ile isbirligi yapmaya, yerli ve yabanci vakiflardan yardim almaya, bu yardimi saglamak için anlasmalar yapmaya, amaç veya faaliyetleri dogrultusunda, uluslararasi faaliyet ve isbirliginde bulunmaya, yurt disinda sube ve temsilcilik açmaya, üst kuruluslar kurmaya ve yurt disinda kurulmus kuruluslara üye olmaya, yurt içindeki kamu kurum ve kuruluslari hariç olmak üzere; yurt disindaki kisi, kurum ve kuruluslardan ayni ve nakdi bagis ve yardim almaya, yurt içi ve yurt disindaki benzer amaçli vakif ve derneklere ayni ve nakdi bagis ve yardimda bulunmaya Türk Medeni Kanunu’ nun 48. maddesinde belirtildigi üzere izinli ve yetkilidir. Nakdi yardimlarin yurt disindan alinmasi veya yurt disina yapilmasi banka araciligi ile olur ve sonuç Vakiflar Genel Müdürlügüne bildirilir. 
Vakif bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.
 
IKINCI BÖLÜM

VAKFIN YÖNETIM VE DENETIMI

VAKFIN ORGANLARI
 
MADDE 5- Vakfin organlari sunlardir:
 
a)   Mütevelli Heyeti
b)   Yönetim Kurulu
c)   Denetleme Kurulu
 
MÜTEVELLI HEYETI
 
MADDE 6- Vakif Mütevelli Heyeti;
 
Bu Vakif Senedinde kurucu olarak yer alan gerçek kisiler, Tüzel kisi kurucularin kendi kuruluslari içinden veya disindan tayin edecekleri birer temsilci üye, Vakfa, en az, her yil Mütevelli Heyet’ in tespit edecegi asgari miktarin üstünde bagista bulunanlardan, Yönetim Kurulu’ nun teklifi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile seçilecek gerçek ve tüzel kisiler, Vakfa yapilmis ve yapilmasi beklenen olaganüstü hizmetleri nedeniyle Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin kabulüyle seçilenlerden, meydana gelir.
 
GÖREV SÜRESI
 
MADDE 7- Vakif Mütevelli Heyeti Üyelerinden;
 
6. maddede belirtilen kurucu üyeler, Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir.  Gerçek kisi kurucu üyeler, kendi haleflerini Vakfin tescilinden itibaren 3 ay içinde yazili olarak Vakif Yönetim Kurulu Baskanligina bildirirler.  Kurucu üyeler bu bildirimlerini her zaman degistirebilirler.  Kurucu üyelerden herhangi birinin vefat etmesi Vakif Mütevelli Heyetinden istifa etmesi, medeni haklari kullanma hakkini kaybetmesi halinde, halefi Vakif Mütevelli Heyet üyeligi hakkini kazanir.  Bu sekilde Mütevelli Heyet üyesi olan yeni üye de halefini ayni usul ve sartlarda tespit eder, böylece bu usul sürdürülür.
 
Vakfin kurulusundan sonra Vakif Mütevelli Heyeti karari ile Vakif Mütevelli Heyet üyeligine kabul edilen kurulus ve kisilerin de üyelikleri ayni statüde devam eder.
 
MÜTEVELLI HEYETININ GÖREV VE YETKILERI
 
MADDE 8- Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri sunlardir:
 
1.      Vakif amaçlarinin gerçeklesmesine çalismak, bunun için gerekli kararlari almak,
2.      Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
3.      Yönetim Kurulu tarafindan hazirlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesaplarini incelemek, Yönetim Kurulunca hazirlanacak yillik bütçe tasarilarini aynen veya degistirerek karara baglamak, Yönetim Kurulunun ibrasi konusunda karar vermek,
4.      Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyet Üyeligine teklif edilenlerin kabul edilip, edilemeyecegine karar vermek,
5.      Vakfin çalismalari ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
6.      Vakifla ilgili yönetmelikleri kabul etmek,
7.      Vakif senedine yapilmasi öngörülen degisiklikleri karara baglamak,
8.      Yönetim Kurulunun teklifi halinde Vakfa ait tasinmaz mallarin satisina karar vermek,
9.      Yönetim Kurulunun teklifi halinde Vakif fesih ve tasfiyesi hususunda karar vermek,
10.  Vakif faaliyetleri konusunda gerekli politikalari belirlemek.
 
MÜTEVELLI HEYET TOPLANTISI
 
MADDE 9- Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’ nun çagrisi üzerine her yil olagan olarak:
 
a)      Bilanço ve çalisma raporlarinin onaylanmasi konularini görüsmek üzere Subat ayi içinde,
b)      Bütçe ve çalisma raporlarinin onaylanmasi ile seçimlerin yapilmasina iliskin konulari görüsmek üzere Kasim ayi içinde toplanir.
 
Mütevelli Heyet üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasi ile toplanir. Toplanti için yeterli çogunluk saglanamadigi takdirde toplanti, bir hafta sonra ayni gün ve saatte, ayni yerde yapilir.  Bu ikinci toplantida toplanti nisabi, üye tamsayisinin 1/3’ünden (üçte birinden) az olamaz.
 
Olagan toplantilarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüsülemez.  Ancak, olagan toplantida divanin teskilinden hemen sonra, hazir bulunanlarin enaz beste birinin yazili önerisi ile; Vakif Üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet degisikligi, ödeneklerinin artirilmasi gibi konular disinda gündeme madde ilavesi mümkündür.
 
OLAGANÜSTÜ MÜTEVELLI HEYET TOPLANTISI
 
MADDE 10- Mütevelli Heyet üyelerinin 1/3’ünün istegi ya da Yönetim Kurulunun 2/3 çogunlugu veya Denetleme Kurulunun oybirligi karari ile Mütevelli Heyet olaganüstü toplantiya sebep olan gündem maddesinden baska bir konu, Mütevelli Heyet toplantisinda görüsülemez.
TOPLANTI ILKELERI
 
MADDE 11- Mütevelli Heyet toplantisinin günü, saati ve yeri ile gündemi, çogunluk saglanamadigi takdirde ikinci toplantinin ayni sartlari, toplanti gününden enaz 7 (yedi) gün önce üyelere ulasacak sekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
 
Mütevelli Heyet toplantisini Yönetim Kurulu Baskani ya da yardimcisi açar.  Toplantiyi yönetmek üzere bir baskan, bir baskan yardimcisi ve iki sekreter seçilir.  Toplantida her üyenin 1 oy hakki vardir.  Toplantiya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir baska üyeyi vekil tayin edebilir.  Bir sahista birden fazla vekalet toplanamaz.
 
Kararlar toplantida hazir bulunanlarin yaridan bir fazlasinin oyu ile alinir.  Oylarin esit olmasi halinde, Divan Baskani’nin oyu 2 (iki) oy sayilir.

YÖNETIM KURULU
 
MADDE 12- Vakif Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafindan seçilmis yedi üyeden olusur.
 
Yönetim Kurulunun üç yedek üyesi Mütevelli Heyet tarafindan seçilir.
 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yildir. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle ayrilan üyenin yerine; yedek üye geçer.  Asil üyelerden üst üste mazeretsiz olarak 3 toplantiya katilmayanlarin üyeligi düser. Bunlarin yerine yedek üyeler görev alir.  Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

YÖNETIM KURULU TOPLANTI ILKELERI
 
MADDE 13 - Yönetim Kurulu ayda enaz bir defa toplanir.  Gündemin saptanmasi ve toplantiya çagri baskanca yapilir.  Toplanti enaz 5 üyenin katilmasi ile açilir.  Kararlar mevcudun çogunlugu ile alinir.  Oylarin esit olmasi halinde Baskanin oyu 2 (iki) oy sayilir.  Alinan kararlar noter tasdikli karar defterine yazilarak imzalanir.

GÖREV BÖLÜMÜ
 
MADDE 14- Yönetim Kurulu ilk toplantisinda, gizli oyla bir baskan, bir baskan yardimcisi ve bir de sayman seçer.
Yönetim Kurulu Baskani, Baskan Yardimcisi, ve Genel Saymandan olusan Baskanlik Divani, Yönetim Kuruluna gelecek konulari hazirlamak, Yönetim Kurulu kararlarinin uygulanmasini takip etmek, gerekli tedbirleri almak, ve bu konularda Genel Müdürlüge gerekli talimatlari vermek üzere görevli ve yetkili kilinmistir.
 
Seçilen görevlilerin görev süresi, Yönetim Kurulu üyeligi süresince devam eder.  Görevli üyelerin görev ve yetkileri Vakif Yönetmeliginde gösterilir.

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI
 
MADDE 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir:
 
a)      Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Mütevelli Heyet tarafindan verilmis olan görevleri yerine getirmek,
b)      Vakif amacinin gerektirdigi islemleri yapmak için gerekli kararlari almak,
c)      Vakifla ilgili yönetmelikleri hazirlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,
d)     Personel statüsünü tayin ve tesbit etmek ve atamalar yapmak,
e)      Vakiflar Genel Müdürlügünden izin ve yetki belgesi almak suretiyle, hertürlü tasinir ve tasinmaz mallara ait bagislari kabul etmek, satinalmak ve diger suretlerle iktisap etmek,
f)       Vakfin tasinir ve tasinmaz mallari üzerinde amaca uygun sekilde hertürlü  tasarruflarda bulunmak,
g)      Bütçeyi hazirlamak ve Mütevelli Heyetin onayina sunmak,
h)      Vakfin hayir sart ve hizmetlerini yapabilmek için gelir elde etmek amaci ile tesisler kurmak, isletme ve ticari ortakliklar kurmak ve kurulmus olanlara katilmak,
i)        Gerektiginde amaçla ilgili komiteler, çalisma gruplari tesekkül ettirmek,
j)        Gerçek ve tüzel kisiler önünde ve resmi mercilerde Vakfi temsil ve ilzama yetkili olanlari ve derecelerini tesbit etmek,
k)      Vakif Genel Sekreterini tayin etmek,
l)        Ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt disinda sube ve temsilcilik açilmasina açilmis olanlarin kapatilmasina karar vermek, bu hususta gereken islemleri yapmak
m)    Vakfa asgari miktarin üstünde bagis yapanlar ile önemli hizmetleri geçen kisileri, Mütevelli Heyet Üyeligi için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak,
n)      Gerektiginde Vakfin fesih ve tasfiyesi için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak,
o)      Isbu Vakif senedinde Yönetim Kuruluna yüklenilen diger görevleri yerine getirmek.

GENEL SEKRETERLIK
 
MADDE 16- Yönetim Kurulu kendisine karsi sorumlu bir Genel Sekreter atar.  Genel Sekreter Yönetim Kurulunun aldigi kararlarin yürütülmesi ve hazirlanan çalisma raporlarinin tatbik edilmesi ve vakif hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.  Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca gerekli bulunan Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet toplantilarina katilir, oy hakki yoktur.  Görevlerini yerine getirebilmesi için Genel Sekreter emrinde Yönetim Kurulunun onayi alinmak sartiyla yeteri kadar personel çalistirilir.
 
DENETLEME KURULU
 
MADDE 17- Denetleme Kurulu Mütevelli Heyet tarafindan seçilmis 3 üyeden olusur.
 
Denetleme Kurulunun 3 yedek üyesini Mütevelli Heyet seçer.
 
Kurul üyelerinin çalisma süresi iki yil olup, her yil süresi dolan denetçinin yerine asil ve yedek denetçi seçimi yapilir.

DENETLEME KURULUNUN ÇALISMA ILKELERI
 
MADDE 18- Denetleme Kurulu en az üç ayda bir defa toplanir.  Toplanti en az iki denetçinin bulunmasi ile açilir ve karar yeter sayisi ikidir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI
 
MADDE 19- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir.
 
a)      Her üç ayda bir defterler ve resmi belgeler üzerinde yapilacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri raporlari Yönetim Kuruluna vermek,
b)      Her yil sonu bilanço ve gelir gider cetvelleri üzerinde yapilacak incelemeler sonucu düzenleyecekleri raporu Mütevelli Heyete vermek,
c)      Yillik bütçe tasarisi hakkinda görüslerini Mütevelli Heyete bildirmek,
d)     Gereginde alacagi oybirligi karar ile Mütevelli Heyeti olaganüstü toplantiya çagirmak.

DANISMA KURULU

MADDE 20- Danisma Kurulu, Vakif amaçlarinin gerçeklesmesinde çalisma ve düsünce katkisi olacak, yakin amaç ve faaliyet içinde bulunan kurumlarla iletisim ve isbirligi saglayacak, Türk veya diger, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kisi ve kurumlardan olusan bir uzmanlik organi olup, asgari üye sayisi 3 kisidir.
Danisma Kurulu'nun kurulamamasi veya faaliyette bulunmamasi, Vakif çalismalarinin sürekliligini baglamaz.
Danisma Kurulu Üyeleri, üyelik süresi birer yil olmak üzere Vakif Baskani tarafindan seçilir. Süresi uzatilmayan üyelik kendiliginden sona erer.
Tüzel kisiler, Danisma Kurulunda kendilerince önerilecek ve Baskan tarafindan kabul edilecek gerçek kisiler tarafindan temsil edilir.

DANISMA KURULUNUN ÇALISMA ILKELERI

MADDE 21- Danisma Kurulu yilda en az bir defa olagan, Vakif Baskaninin veya vekilinin daveti üzerine olaganüstü toplanir. Her yilin ilk toplantisinda Vakif Baskani, Danisma Kurulu Üyeleri arasindan bir Vekil seçer. Toplantilar bundan sonra Vekil'in baskanliginda yapilir. Danisma Kurulunun toplanti çagri usulü, düzeni, sikligi, karar ve oylama biçimleri gibi kurallar, bu Vakif Senedi hükümleri sakli kalmak üzere Kurulun kendisince kararlastirilir.

DANISMA KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

MADDE 22- Danisma Kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir:
(a)Vakfin iliski ve isbirligi çerçevesinin gelismesine çalismak,
(b)Baskanin veya kendisinin gerek duydugu konularda çesitli özel arastirma ve görüs raporlari hazirlamak,
(c)Vakif Baskanliginca göçerilen yetki çerçevesinde kitaplik, dokümantasyon merkezi, arastirma, yayin, bilimsel toplanti, egitim ve kültür faaliyeti ile benzeri etkinlikler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALI HÜKÜMLER
 
HESAP DÖNEMI
 
MADDE 23-  Vakfin hesap dönemi takvim yilidir.  Vakfin defterleri bilanço esasina uygun sekilde tutulur.
 
VAKFIN VARLIGI
 
MADDE 24- Vakfin kurulus mal varligi kurucular tarafindan Vakfa tahsis edilmis olan 12.000.000.000.-(on iki milyar)TL.’dir.
 
Vakifin malvarligi hiçbir sekilde amaç disi konulara ayrilamaz ve harcanamaz.
 
VAKFIN GELIR KAYNAKLARI
 
MADDE 25- Vakfin gelir kaynaklari:
 
1. Vakif mallarinin gelirleri,
2. Vakifa yapilacak her çesit bagislar, vasiyetler ve bunlardan elde edilecek gelirler,
3. Vakfin amacina uygun faaliyet gelirleri,
4.  Her çesit sair gelirler,
5. Vakifça yapilan yayinlar, tertiplenen piyango, balo, eglence, temsil, konser, spor yarismasi ve konferans gibi faaliyetten saglanan gelirler,
6. Sponsorluk yoluyla saglanacak gelirlerden olusur.
7. Yurt içinde ve yurt disinda her türlü bagis kabul edebilir ve yardim toplayabilir
 
VAKIFLAR GELIRLERININ SARF SEKLI
 
MADDE 26- Türk Medeni Kanununda degisiklik yapan 903 sayili Kanunun 4.maddesi ile, bu Kanunun uygulamasinin gösteren Tüzügün 37.maddesi geregi, Vakif yönetimince, yil içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakif malvarligini artiracak yatirimlara,yüzde sekseni ise vakif amaç ve hizmet konulari dogrultusunda sarf ve tahsis olunur. Vakif kurulacak egitim tesislerinde enaz yüzde on kapasite, yetenekli ancak, maddi imkanlardan yoksun ögrencilere tahsis edilir.
 
VAKFA IFA EDILECEK HIZMETLERIN KARSILIGI
 
MADDE 27-Mütevelli Heyet, Yöntem Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin hizmetleri fahri olup, kendilerine bir ücret verilmez. Vakif için yapilacak seyahat masraflari ve sair vakif amacina yönelik masraflar belgelendirildigi takdirde Vakifça ödenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇESITLI HÜKÜMLER
 
VAKIF SÜRESI
 
MADDE 28- Vakif süresiz olarak kurulmustur.
 
VAKIF SENEDININ DEGISTIRILMESI
 
MADDE 29- Vakif senedinde yapilacak degisiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin enaz 1/5’inin (beste birinin) yazili tekifi ile, Mütevelli Heyet Üye tamsayinin enaz 2/3’ünün (üçte ikisinin) onayi ile yapilir.
 
HÜKÜM EKSIKLIGI
 
MADDE 30- Bu vakif senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakiflar hakkinda Tüzük hükümleri uygulanir.
 
VAKFIN FESHI VE TASVIYESI
 
MADDE 31-  Mallari ve sermayesi, vakfin bu senette belirtilen gaye ve maksadini gerçeklestirmeye hiçbir surette yetmez hale düser veya gaye ve maksadin gerçeklestirilmesini imkansiz kilan ve önlenemeyen diger fiili sebepler ortaya çikarsa, Yönetim Kurulunun enaz yaridan bir fazlasinin teklifi ile Mütevelli Heyet  üye tamsayisinin 2/3’ünün (üçte ikisinin) onayi ile Vakfin feshine ve tasfiyesine karar verilir.
 
TASFIYE KURULU
 
MADDE 32- Tasfiye zorunlulugunun tesbit edildigi tarihteki Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu görevini yapar. Yönetim Kurulunun görevden ayrilmis veya görev yapamaz halinde, ilgililerden birinin müracaati ile Mahkemece üç kisilik bir tasfiye kurulu seçilir.

TASFIYE ESASLARI
 
MADDE 33- Tasfiye su esaslar dahilinde yapilir.
 
a)      Vakfin mallari paraya çevrilip, alacaklari tahsil olunur.
b)      Elde edilen meblagdan Vakfin bütün borçlari ödendikten sonra artan olursa, bu miktar ayni amaca yönelik ve vergi muafiyeti taninmis diger bir Vakfa devredilir. Tasfiye sonucu Mahkeme ve Vakiflar Genel Müdürlügüne bildirilir.
 
VAKFIN KURUCULARI
 
MADDE 34-  Vakfin kurucularinin ad ve adresleri asagida gösterilmistir.
 
1-      HASAN AKIN                     Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
2-      HIKMET AKIN                    Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
3-      HAMDI AKIN                      Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
4-      SAFAK AKIN                      Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
 
5-      MERAL KÖKEN                 Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA
                                                                                                           
6-      NIHAL KARADAYI              Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA