;

The Duke of Edinburgh's International Award


The Duke of Edinburgh's International Award

14-24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren gençlik gelişim programı olarak uygulanan The Duke of Edinburgh’s International Award (Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı), ilk kez 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı ile Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile başlamıştır. Rekabetten uzak bir atmosferde, gönüllülük esasına dayalı toplumsal hizmet bilincinin geliştirilmesini hedefleyen Program, ülkemizde 1995 yılında uygulanmaya başlamıştır (http://www.intaward.org.tr/).