;

Ulusal ProjelerHijyen Sağlıktır Projesi

2019 yılında TİKAV koordinatörlüğünde, Türkiye’de toplam 26 farklı lokasyonda aktif Güneş, Rüzgar ve Hidroelektrik Santral işletmesi bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde  “Hijyen Sağlıktır Projesi” hayata geçirilecektir. Proje kapsamında, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesindeki aktif işletmelerin bulunduğu 26 farklı mahalle/köyde seminerler düzenlenecektir. Bu seminerlerde kırsal bölgede yaşayan ve beden gücü ile çalışan kadınların sağlıklı olarak  yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan vücut ve besin hijyeni konularında  bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

Önce Sağlık Projesi

2018’de TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde hayata geçirilen “Önce Sağlık Projesi” Türkiye’de 17 farklı lokasyonda uygulanmıştır. Söz konusu lokasyonlar Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye bağlı aktif Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerden oluşmaktadır.

Evde Okullu Olduk Projesi

TİKAV koordinatörlüğünde ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde uygulanan “Evde Okullu Olduk Projesi” Türkiye’de 15 farklı lokasyonda uygulanmıştır. Söz konusu lokasyonlar Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye bağlı aktif Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımında gerçekleşen proje ile 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimine destek olmak ve ebeveynlere okul öncesi eğitimin önemini anlatmak amaçlanmıştır.

Annem ve Ben Projesi

TİKAV ve Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen “Annem ve Ben Projesi” ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ve onlara refakat eden annelerine destek olmak ve bu alanda toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek amaçlanmıştır.


2015 Sosyal İçerme Projeleri

2015 yılında Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de “Çalışma Yaşamı ve Kadın” ve “Aile İçi İletişim” olmak üzere iki farklı sosyal problemi konu alan panel yapılmıştır. Bu panellerle farklı bakış açılarını geliştirmek, sosyal sorunlara değinmek, halkı bilinçlendirmek ve yapılan uygulamalardan haberdar etmek, seçilen konularla ilgili kurum ve kişilerin bir araya getirerek çözüm yolları geliştirmek amaçlanmıştır.

İçimizdeki Engeller Projesi

2014 yılında Mersin’de Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ile TİKAV ortaklığında gerçekleştirilen “İçimizdeki Engeller Projesi”; Mersin Valiliği, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje ile engelliliğin bir mağduriyet olmadığı fikrini kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engellilere fırsat eşitliği sağlamak için engelli bireyleri bulunan aileleri bilinçlendirmek amaçlanmıştır.

Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi

“Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi”, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ve TİKAV ortaklığında, Mersin Valiliği desteği ile 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Mersin’in Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ilçelerine bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelinmiştir. Yıl boyunca her ay iki gün gerçekleşen etkinliklerde muhtarlara İletişim Teknikleri, Liderlik, Resmi Yazışma Kuralları ve Bilgisayar kullanımı konularında seminerler verilerek günümüzün değişen dinamik yapısının anlatılması amaçlanmıştır.

Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi

“Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi”, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ve TİKAV ortaklığında, Mersin Valiliği ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile 2012 yılında başlanan projede, her yıl bir okulun tadilatının yapılması planlanmıştır. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen bir okulun badana, boya ve tadilatı yapılarak toplumsal fayda sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca, binaların ihtiyacı olan eğitim materyalleri, mobilya malzemeleri de bu proje bütçesinden karşılanmaktadır.

Anneler Okulu Projesi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ve TİKAV işbirliğinde Mersin’de gerçekleştirilen “Anneler Okulu Projesi” ile projeye katılan annelere temel sağlık eğitimleri verilerek annelerin farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Mersin, coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle göç alan illerimizin ilk sıralarında yer almaktadır. Bu sebeple, bu projede özellikle Mersin bölgesine göç ile gelen, yaşadıkları toplumla arasında sosyo-ekonomik farklılıklar olan aileler hedef kitlesine alınmıştır.

Eski Köye Yeni Adet (EKYA) Projesi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ve TİKAV işbirliğinde gerçekleştirilen “Eski Köye Yeni Adet Projesi” ile Mersin’in dağ köylerinde, Valilik tarafından oluşturulan köy odalarına konulan bilgisayarların daha etkin kullanılması, bu sayede köy halkına bilgiye erişim becerisi kazandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, 63 MIP personelinin projede görev almaları sağlanarak şirket içinde sosyal sorumluluk bilincinin yerleştirilmesi de hedeflenmiştir.