;


The Duke of Edinburgh's International Award14-24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren gençlik gelişim programı olarak uygulanan The Duke of Edinburgh’s International Award (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü Programı), ilk kez 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı ile Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile başlamıştır.  Rekabetten uzak bir atmosferde, gönüllülük esasına dayalı toplumsal hizmet bilincinin geliştirilmesini hedefleyen Program, ülkemizde 1995 yılında uygulanmaya başlamıştır.

TİKAV, 2001 yılında Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü Programı’nın Bağımsız Operatörü olarak programı bursiyerlerine uygulama yetkisini almıştır. 2003 yılına kadar bu kapsamda uygulanan program 2003 - 2013 yılları arasında Gençlik Ödülü Derneği yapısı içinde devam etmiş ve dernek Türkiye genelinde tanıtmaya, uygulamaya, denetlemeye ve sertifikalandırmaya  yetkili olmuştur.

01 Haziran 2013 tarihi itibarıyla Ödül Programı, “The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” adıyla Ulusal Ödül Operatörü olarak  TİKAV tarafından temsil edilmeye ve Ulusal Ödül Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

2001 yılından bu yana Türkiye’de programın ana sponsorluğunu AKFEN Holding üstlenmiştir.

Edinburgh Uluslararası Ödülü Programı kapsamında bugüne kadar dünyada 8 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık 15.000'den fazla gence ulaşılmıştır. Program, halen Türkiye’de 118 ödül biriminde aktif olarak uygulanmakta ve her yıl 4000’ü aşkın genç  katılmaktadır.